Villkor
dansskola, linköping, dans, skola, strive, dance, studio
1509
page-template-default,page,page-id-1509,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,transparent_content,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Villkor

AVTAL/VILLKOR VID KURSANMÄLAN

 

 

 

Anmälan

Du anmäler dig eller ditt barn genom att mejla till oss på strivedancestudio@gmail.com eller genom att fylla i vårt formulär som finns på sidan ”kontakta oss”. I ditt mejl är det jättebra om du anger vilken dansgrupp du är intresserad av. Du kan läsa mer om våra grupper på sidan ”dansgrupper”. Därefter svarar vi dig inom 1-5 arbetsdagar beroende på vår arbetssituation just då. Du är inte antagen till en grupp innan vi på Strive har bekräftat din anmälan. När du fått svar på din ansökan hjälper vi på Strive dig att genomföra en anmälan.

 

 

Betalning av terminsavgift

Betalning sker senast dagen efter första lektionstillfället. Betalnings-information skickas ut via mejl några veckor innan terminsstart. Du kan välja att betala via banköverföring eller till vår företagsswish. Alla grupper har lite olika sista betalningsdatum beroende på när de startar sin termin så håll utkik efter det i ditt informations-mejl med betalningsuppgifter. Om du inte betalat terminsavgiften efter sista betalnings-datum tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

 

 

Bestämmelser vid avanmälan

Första träningstillfället hos oss på Strive är alltid gratis, så att du som elev kan testa en gång och se om dansen hos oss är något som passar dig. Skulle du dock inte trivas och vill avanmäla dig från kursen du är anmäld till så ska det göras skriftligen via mejl till strivedancestudio@gmail.com senast dagen efter kursstart. När vi fått din avanmälan skickar vi en bekräftelse. Vänligen kontakta oss om du ej fått bekräftelse. Om du inte meddelat oss att du vill säga upp din anmälan dagen efter kursstart är du
skyldig att betala hela anmälningsavgiften.
Om du avbryter kursen eller inte kommer till kursstart är du skyldig att betala full kursavgift om du inte meddelar oss dagen efter kursstart att du inte längre vill ha din plats. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser.

 

 

Terminsavslutning

Våra dansterminer avslutas varje termin med en stor föreställning på Sagateatern i Linköping. Till föreställningarna får man köpa biljetter för att komma och kika. Alla grupper medverkar inte på föreställningarna. Du kan läsa om din grupp gör det på sidan
”dansgrupper”. De grupper som inte medverkar på föreställningen har en egen avslutning för föräldrar inne i danssalen.
Vid problem att genomföra föreställningar såsom pandemi, krig, naturkatastrof, renovering etc så skapar vi på Strive en annan lösning för alternativ uppvisning.

 

 

Vid katastrof

Om det någon gång under vår danstermin skulle ske någon form av katastrof i samhället som gör att vi på Strive inte kan bedriva vår verksamhet som vanligt och måste stoppa våra danslektioner så har du inte rätt till ersättning eller återbetalning. Vi på Strive försöker istället att ersätta de missade kurstillfällena med digitalt material som kompensation från och med vt.2021. Detta gäller oavsett NÄR på terminen katastrofen skulle inträffa, dvs oavsett om det gått 2 lektioner eller 13 lektioner. Det är något du förstår och samtycker till när du anmäler dig till oss på Strive.

 

 

Publicering av bilder och filmer på
sociala kanaler och internet

Vi på Strive Dance Studio filmar och tar mycket bilder under våra danslektioner, uppvisningar, gig etc. Bilderna och filmerna kan komma att publiceras på våra sociala kanaler såsom exempelvis facebook, instagram, youtube osv. Om du som elev inte får förekomma på sociala kanaler eller internet är det målsmans ansvar att vid anmälan meddela oss på Strive Dance Studio.
När du anmäler dig till en kurs på Strive Dance Studio så ger du Strive ditt samtycke och godkännande till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Detta gäller även om du deltar på exempelvis föreställningar,
inspelningar och liknande. Om man deltar under exempelvis ovannämnda situationer så kan vi på Strive Dance Studio använda materialet i marknadsföringssyfte på det sätt vi vill.

 

 

ÅSIKTER/KLAGOMÅL

Klagomål framförs i första hand till vår mejl: strivedancestudio@gmail.com. Vid klagomål ber vi er att inte ringa oss på våra mobiltelefoner utan istället ta ditt ärende via mejl. Vi svarar så snart vi kan, oftast inom 1-5 vardagar.